Lægevagten


Lægevagten Region Syddanmark:

Telefon: 70 11 07 07
Adresse: Kløvervænget 25 (Fælles Akutmodtagelse)
Postnr.: 5000 Odense C
Kort: Lægevagten
Hjemmeside: Klik HER
Åbningstider: Hverdage: 16:00 - 08:00
Weekend og helligdage døgnåbent
BEMÆRK!

Du skal ringe i forvejen!

Du kan ikke møde op hos lægevagten uden at have ringet i forvejen. Når du ringer, vil det være en læge, du kommer til at tale med. Ud fra din beskrivelse af sygdommen og symptomerne vil lægen vurdere, om du skal undersøges af lægevagten, vente til din egen læge åbner igen, eller om en telefonkonsultation er nok. Lægen kan også vurdere, at konsultationen skal foregå hjemme hos dig.

Når du ringer:

1. Hav CPR-nummer på den syge klar. Du vil blive bedt om at indtaste cpr-nummeret i ventetiden.
På den måde er navn og adresse allerede fundet frem, når du kommer til at tale med lægen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at alle telefonsamtaler i lægevagten bliver optaget og gemt.

2. Tag temperaturen hvis der mistanke om feber.

3. Hav en liste over den medicin du bruger

Du skal KUN benytte lægevagten hvis:

Du bliver akut syg, og det er uden for normal åbningstid hos din praktiserende læge!

Du ikke kan vente, til du igen kan kontakte din egen læge. Det gælder også receptfornyelse.

Hvornår kommer du til?

Region Syddanmark har lavet nogle såkaldte servicemål for lægevagten. Servicemålene er en rettesnor for, hvor hurtigt du kan forvente at få hjælp fra lægevagten.

• Ventetiden i telefonen skal normalvis være under 5 minutter.

• Afstanden til nærmeste konsultationssted skal være under 30 km. I visse områder og om natten kan afstanden dog være lidt større.

• Konsultationen eller sygebesøget skal normalvis ske inden for 3 timer efter, du har været i kontakt med lægevagten.

Senest opdateret (Tirsdag, 1. april 2014 16:44)